PI(È)CE // Projecte intergeneracional de creació escènica

 

More about PI(È)CE: http://tantarantana.com/projecte-comunitari-social-piece/

watch:

 

 

Català

(english and spanish below)

Des de 2011,  sóc directora escènica i coreògrafa del projecte PI(È)CE, que desenvolupo junt amb el dramaturg Albert Tola i en col.laboració amb el teatre Tantarantana.

PI(È)CE és un projecte de creació escènica intergeneracional i intercultural amb caràcter social que es du a terme en els barris del Raval i del Poble Sec de Barcelona. Al llarg d’un procés de vuit mesos treballem en horari escolar a dins de diversos instituts i en espais de trobada artístics de la ciutat.

El projecte intergeneracional de creació escènica PI(E)CE inicia les seves primeres passes el 2011, impulsat i produït pel Teatre Tantarantana de Barcelona i per la coreògrafa Constanza Brncic i el dramaturg Albert Tola. En la seva primera edició es tractava d’un taller de creació escènica dirigit a joves del barri del Raval i realitzat fora de l’horari escolar. En les quatre edicions següents s’incorpora gent gran del barri i es comença a treballar als instituts públics de la zona, en horari lectiu i en col·laboració amb l’equip docent dels centres. El resultat és una experiència artística i social que propicïa dinàmiques d’escolta i de reflexió al voltant dels processos d’aprenentatge, del lloc i de la funció de l’art i, en definitiva, al voltant de l’entorn social, polític i econòmic de les persones implicades. A través de la paraula i de la dansa, a través de la trobada entre persones de diverses edats, procedències i llengües, proposem una immersió en un procés de creació col·lectiva: el resultat es presenta al teatre, que obre les seves portes a altres públics, a altres mirades. El marc teòric del projecte trobarà ressò acadèmic en una ponència que presentarem sobre PI(E)CE al llarg del XXVI Seminario Internacional del SELITENET (Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías) sobre “Teatro y Marginalismos por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI”, a la UNED, Madrid.

En els darrers cinc anys, el projecte ha crescut en participació, impacte social, i qualitat artística. Hem treballat amb el suport de la xarxa territorial i de diverses institucions que desenvolupen projects afins amb els que hem pogut col·laborar. Per exemple, el projecte Habitació 1418 és un espai per a joves entre 14 i 18 anys que el CCCB i el MACBA obren tots els dissabtes a la tarda amb la finalitat de donar als joves un espai creatiu a través de tallers i d’altres activitats. Fa dues edicions que treballem conjuntament amb aquest projecte, tot creant un tercer grup en el qual barregem als joves usuaris de l’espai Habitació 1418 amb d’altres, que provenen de les escoles a on assagem alhora, i que habitualment provenen d’altres barris de la ciutat. En aquestes trobades, els joves dels instituts i dels cors descobreixen un espai que no coneixien i que es troba al seu propi barri, i això esdevé una bona oportunitat per a que el facin seu. Amb un caràcter semblant, però en l’àmbit musical, Clavé XXI és un projecte de corals per a joves de Ciutat Vella. Dos dels seus cors van unir-se al treball escènic i al musical, tot ampliant l’àmbit d’impacte al Barri Gòtic. La Fundació Arrels és una entitat que cerca la reinserció social de persones sense sostre al barri del Raval. TotRaval és una associació que coordina i recolza el conjunt del teixit associatiu, així com les institucions de la ciutat que tenen finalitats socials en el barri del Raval. A través d’aquesta associació hem pogut arribar a més persones grans d’aquesta zona i hem donat a conèixer el nostre treball, tot obrint-lo a la participació del barri. La Facultat de Ciències de la Educació de la UAB s’ha involucrat en el projecte en l’edició de 2016/2017, a través de la participació de la doctoranda Amalia Giannotsou, que farà la seva tesi doctoral en pedagogia sobre el Projecte PI(E)CE. La UAB s’ha compromès a aportar el material que la doctoranda reculli, així com mètodes d’avaluació i d’intercanvi i reflexió sobre el treball pedagògic i artístic que desenvolupem.

Al llarg d’aquets sis anys, hem treballat amb el recolzament de Foment de Ciutat Vella i de l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) i darrerament hem anat incorporant nous “partners”: el projecte Habitació 1418 del CCCB/MACBA, el projecte Clavé XXI del Palau de la Música Catalana, la Fundació Arrels, l’Associació Tot Raval i la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

CRONOLOGIA:

A través de cinc edicions produïdes pel Teatre Tantarantana, el projecte s’ha ampliat i s’ha desenvolupat, tot sumant complicitats i multiplicant el sentit i l’impacte de la feina. Tot i que primeramenttreballàvem amb els instituts i amb el Teatre Tantarantana com a espai cultural que acollia i produïa el projecte, a poc a poc la xarxa de relacions s’ha anat estenent, de manera que PI(E)CE s’ha alimentat dels diversos medis on s’ha desenvolupat, enriquint-se i creixent amb les persones que hi han intervingut: desde l’àmbit pedagògic i el teatral, a la relació amb el barri a través de les famílies i de la gent gran, a la implicació d’institucions educatives així com d’altres àmbits artístics (les arts visuals i la música)… Hem anat descobrint en cada edició paisatges comuns, tot creant noves imatges de la ciutat on vivim, amb la finalitat de responsabilitzar-nos col·lectivament i de manera individual de la representació del nostre entorn i de les nostres relacions per a poder seguir-les pensant de manera crítica.

Al llarg d’aquests anys s’han anat sumant diferents “partners” i entitats col·laboradores:

 • 2011/2012: Si existeix l’altre, potser també jo. Entitats col·laboradores: Escola de Música Xamfrà.
 • 2012/2013: La Festa. Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona (Foment de Ciutat Vella), Institut Consell de Cent.
 • 2013/2014: La flor de Lotus. Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona (Foment de Ciutat Vella), Institut Milà i Fontanals.
 • 2014/2015: Ningú no em persegueix. Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuïc, Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Projecte Habitació 1418 (CCCB), Beca José Luna (Mèxic), Centre Cultural EL TEKOLOTE (Mèxic), Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent.
 • 2015/16Li diuen mar Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuïc, Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent, Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Habitació 1418 CCCB/MACBA, Festival Grec 2016. Estrena: Teatre Tantarantana (26, 27 i 28 de Maig) i al Teatre del CCCB/Festival Grec 2016 (1,2 i 3 de juliol).
 • 2016/17: Els coreògrafs invisibles. Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuïc, Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent, Universitat Autònoma de Catalunya, ICUB.
 • 2017/18: Petits records sense importància. Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuïc, Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent, ICUB.

 

FITXA ARTÍSTICA

Direcció i coreografia: Constanza Brncic Monsegur

Dramaturgia i textos (a partir dels escrits dels participants): Albert Tola

Música: Nuno Rebelo

Curadora: Eva García

Producció: Teatre Tantarantana

ENTITATS IMPLICADES:

Teatre Tantarantana

Ajuntament de Barcelona: Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuic

Institut Municipal d’Educació (IMEB)

INS Milà i Fontanals

Ins Consell de Cent

Projecte Habitació 1418 (CCCB/MACBA)

Projecte Clavé XXI (Palau de la Música Catalana)

Universitat Autònoma de Catalunya, Departament de Didàctica musical i escénica.

Informació: DEF_Dossier_lidieuenmar_PIECE

Per més informació sobre PI(E)CE podeu descarregar el dossier: PI(E)CE cat

LINK al video Li diuen mar: https://www.youtube.com/watch?v=HuqtnzSA2xM


castellano

Desde 2011, colaboro como directora escénica y coreógrafa, con el dramaturgo y escritor Albert Tola, en la creación del proyecto PI(E)CE:

PI(E)CE es un proyecto de creación escénica intergeneracional e intercultural con carácter social que se lleva a cabo en barrios populares de Barcelona. A lo largo de un proceso de ocho meses trabajamos durante el horario escolar en diversos institutos y en espacios de encuentro artísticos de la ciudad.

El proyecto intergeneracional de creación escénica PI(E)CE da sus primeros pasos en 2011, impulsado y producido por el Teatro Tantarantana de Barcelona y por la coreógrafa Constanza Brncic y el dramaturgo Albert Tola. En su primera edición se trataba de un taller de creación escénica dirigido a jóvenes del barrio del Raval y realizado fuera del horario escolar. En las siguientes cuatro ediciones, el proyecto incorpora a personas mayores del barrio y comienza a trabajar en los institutos públicos de la zona, en horario lectivo y en colaboración con los equipos docentes de los centros. El resultado es una experiencia artística y social que propicia dinámicas de escucha y de reflexión en torno a los procesos del aprendizaje, del lugar y de la función del arte y, en definitiva, y en torno al contexto social, político y económico de las personas implicadas. A través de la palabra y de la danza, a través del encuentro entre personas de diversas edades, procedencias y lenguas, proponemos una inmersión en un proceso de creación colectiva: el resultado se presenta en el teatro, que abre sus puertas a otros públicos, a otras miradas. El marco teórico del proyecto encontrará eco académico en una ponencia que presentaremos sobre PI(E)CE durante el XXVI Seminario Internacional del SELITENET (Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías) sobre Teatro y Marginalismos por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI, en la UNED, Madrid.

En los últimos cinco años, el proyecto ha crecido en participación, impacto social y calidad artística. Hemos trabajado con el apoyo de la red territorial y de diversas instituciones que desarrollan proyectos afines con los que hemos podido colaborar. Por ejemplo, el proyecto Habitació 1418 es un espacio para jóvenes de 14 a 18 años que el CCCB y el MACBA abren los sábados por la tarde con el fin de dotar a los jóvenes de un espacio creativo a través de talleres y de otras actividades. Hace dos ediciones que colaboramos con este proyecto, creando un tercer grupo de trabajo en el que mezclamos a los jóvenes que habitualmente disfrutan del espacio Habitació 1418 con otros de las escuelas en donde trabajamos en paralelo, y que suelen provenir de otros barrios de la ciudad. En esos encuentros, los jóvenes de los institutos y de los coros descubren un espacio que desconocían y que está en su propio barrio, lo cual se convierte en una buena oportunidad para que lo hagan suyo. El CCCB y el MACBA también han apoyado financieramente el proyecto en las dos últimas ediciones.

Con carácter parecido, aunque en el ámbito musical, el proyecto Clavé XXI es un proyecto de corales para jóvenes de Ciutat Vella. Dos de sus coros se unieron al trabajo escénico y al musical, ampliando el ámbito de impacto del proyecto al Barri Gòtic. La Fundació Arrels es una entidad que trabaja para la reinserción social de personas sin techo en el barrio del Raval. TotRaval es una asociación que coordina y apoya al conjunto del tejido asociativo y también a las instituciones de la ciudad que tienen finalidades sociales en el barrio del Raval. A través de esta asociación hemos podido llegar a más personas mayores de esta zona y hemos dado a conocer nuestro trabajo, abriéndolo a la participación del barrio. La Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB se ha involucrado en el proyecto en la edición de 2016/17, a través de la participación de la doctoranda Amalia Giannotsou, que va a hacer su tesis doctoral en pedagogía sobre el Proyecto PI(E)CE. La UAB se ha comprometido a aportar el material que la doctoranda recoja, así como métodos de evaluación e intercambio de reflexión sobre el trabajo pedagógico y artístico que desarrollamos.

A lo largo de estos seis años, hemos trabajado con el apoyo de Foment de Ciutat Vella y del IMEB (Instituto Municipal de Educación de Barcelona) y, últimamente, hemos incorporado nuevos “partners” al proyecto: Habitació 1418 del CCCB/MACBA, el proyecto Clavé XXI del Palau de la Música Catalana, la Fundación Arrels, la Asociación Tot Raval y la  Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Foment de Ciutat Vella e IMEB han sido las principales entidades que han apoyado el proyecto económicamente desde sus inicios.

CRONOLOGÍA:

A lo largo de cinco ediciones producidas por el Teatro Tantarantana, el proyecto se ha ampliado y desarrollado, sumando complicidades y multiplicando el sentido del impacto del trabajo. Si bien al principio trabajábamos con los institutos y con el Teatro Tantarantana como espacio cultural que acogía y producía el proyecto, paulatinamente la red de relaciones se ha ido extendiendo, de modo que el proyecto se ha podido alimentar de los distintos medios donde se ha desarrollado y crecido, junto con las diversas personas que han intervenido en este: el ámbito pedagógico y el teatral, la relación con el barrio a través de las familias y la gente mayor, la implicación de instituciones educativas, así como de otros ámbitos artísticos (las artes visuales y la música)… En cada edición hemos ido descubriendo nuevos paisajes comunes, creando nuevas imágenes de la ciudad donde vivimos, y responsabilizándonos colectivamente y de manera individual de la representación de nuestro entorno, así como de nuestras relaciones para poder seguir pensándolas de manera crítica.

Durante estos años se han ido sumando diferentes “partners” y colectivos:

 • 2011/2012: Si existe el otro, quizás también yo. Entidades colaboradoras: Escuela de Música Xamfrà.
 • 2012/2013: La Fiesta. Entidades colaboradoras: Ajuntament de Barcelona (Foment de Ciutat Vella), Institut Consell de Cent.
 • 2013/2014: La flor de Loto. Entidades colaboradoras:  Ajuntament de Barcelona (Foment de Ciutat Vella), Institut Milà i Fontanals.
 • 2014/2015: Nadie me persigue. Entidades colaboradoras: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuic, Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Projecte Habitació 1418 (CCCB), Beca José Luna (Mèxic), Centre Cultural EL TEKOLOTE (Mèxic), Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent.
 • 2015/16: Le llaman mar. Entidades Colaboradoras: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuic, Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent, Habitació 1418 CCCB/MACBA, Festival Grec 2016. Estrena: Teatre Tantarantana (26, 27 i 28 de Maig) y en el Teatro del CCCB/Festival Grec 2016 (1,2 i 3 de julio).
 • 2016/17: Los coreógrafos invisibles. Entidades Colaboradoras: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuic, Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent,  Universidad Autònoma de Catalunya.
 • 2017/18: Petits records sense importància. Entidades Colaboradoras: Ajuntament de Barcelona / Foment de Ciutat Vella i Districte Sants-Montjuic, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ICUB, Institut Milà i Fontanals, Institut Consell de Cent.

 

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y coreografía: Constanza Brncic Monsegur

Dramatúrgia y textos (a partir de los escritos por los participantes): Albert Tola

Música: Nuno Rebelo

Iluminación: Constanza Brncic y Jordi Puig

Curadora: Eva García

Producción: Teatro Tantarantana

ENTIDADES IMPLICADAS:

Teatre Tantarantana

Ayuntamiento de Barcelona: Foment de Ciutat Vella y Distrito Sants-Montjuic

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)

INS Milà y Fontanals

INS Consell de Cent

Proyecto Habitació 1418 (CCCB/MACBA)

Proyecto Clavé XXI (Palau de la Música Catalana)

Universidad Autónoma de Catalunya, Departamento de Didáctica Musical y Escénica.

Descargar el dossier de PI(E)CE en castellano: PIECE 2017

LINK al video Li diuen mar: https://www.youtube.com/watch?v=HuqtnzSA2xMenglish

Since 2011, I have collaborated as scenic director and choreographer with playwrite Albert Tola, in the creation of the project PI(E)CE:

PI(E)CE is an inter-generational scenic creation project from Barcelona. It first started in 2011, promoted and produced by Tantarantana Theatre, under the direction of choreographer ConstanzaBrncic and playwright Albert Tola. This last year we have accomplished our fifth edition with great social impact and artistic success.

For ten months, annually from October to July, we have worked with different groups of people, in different places of the city. On the one hand, teenagers and elderly residents of the inner-city neighbourhoods Raval and Poble Sec rehearse together in two local high schools, with the support of teachers and the school community. On the other hand, teenagers that are regulars in the Habitació 1418 project at the Centre of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB) rehearse on Saturdays. Finally, a teenage choir of the social program Clavé XXI at Palau de la MúsicaCatalana work on part of the musical score. In different moments of the process the three groups come together with the aim of creating a combined piece which includes sound, movement and words, and explores themes which appear during the process, reflecting the interests and worries of the group.

The result of this way of working is a strong artistic and social experience which encourages reflection about learning processes and the function of creativity. It also provides a space to observe the social, political and economic contexts of the people involved. Through words, movement and sound, with people of all ages that come from different social contexts, different countries and languages, we meet to create a work of art that gives a new image of our own city: we create a new landscape, our landscape. The result of this process is presented every year at Tantarantana Theatre and this year was also presented at the Grec Festival of Barcelona at the Centre of Contemporary Culture of Barcelona Theatre (CCCB).

In the last five years the project has grown in participation, social impact, artistic quality and institutional involvement. We have worked with the support of IMEB (Intitute of Education of Barcelona) and Foment de CiutatVella. We have incorporated new partners: the Habitació 1418 project at the Centre of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB)-Museum of Modern Art of Barcelona (MACBA), the Clavé XXI project at Palau de la MúsicaCatalana, Arrels Foundation, TotRaval Association and the Faculty of Education of UAB (UniversitatAutónoma de Barcelona).

LINK al video Li diuen mar: https://www.youtube.com/watch?v=HuqtnzSA2xM


 

Una respuesta a “PI(È)CE // Projecte intergeneracional de creació escènica

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s